IV Encuentro de Mutualidades Catalanas


LLIBRE DIGITAL: 4a Trobada de Mutualitats de Catalunya

La Federació al Servei de les Mutualitats
Sr. Jordi Busquet – president de la Federació de Mutualitats de Catalunya

La Federació al Servei de les Mutualitats
Sr. Cristóbal Sarrias - director general de la Federació de Mutualitats de Catalunya

Gestió d’Inversions per a les Mutualitats
Sr. Antonio Fraile – gestor de Fons de Renda Fixa de Renta Markets Sequoia FI

Projecte de Llei de Distribució. Implicacions per al nostre sector
Sr. Luis del Pulgar – soci director d’IDEAS
Sra. Pilar Sánchez - directora de Previsió Social i Vida d’IDEAS
Sra. Inés Vivo - consultora de Compliment normatiu d’IDEAS

Entorn econòmic i impacte en l’estratègia de negoci i de serveis per a les mutualitats
Sr. Manuel Muñoz – Desenvolupament de Negoci d’Assegurances i Previsió Social de Renta Markets

Entorn econòmic i impacte en l’estratègia de negoci i de serveis per a les mutualitats
Sr. Angel Fernández-Pola – managing Director de Renta Markets.

FEDERACIÓ DE MUTUALITATS
DE CATALUNYA


Bruc 72-74
08009 Barcelona
Tel.: 93 467 17 27
Fax.: 93 487 42 56
federacio@mutualitats.com


Informació legal