Mutualisme: una alternativa asseguradora moderna i eficaç
 
TROBADA ANUAL MUTUALITATS DE CATALUNYA - 20 i 21 Novembre 2019

20/11/2019
footer

La Federació de Mutualitats de Catalunya s'ocupa de la representació i la defensa dels interessos del mutualisme social català. Actualment està integrada per 38 mútues i mutualitats de previsió social, que donen cobertura asseguradora sense afany de lucre, a prop de 257.000 mutualistes amb més de 822.000, subjectes protegits, l'equivalent a l'11% de la població catalana.

La Llei del Parlament de Catalunya 10/2003, sobre mutualitats de previsió social, atribueix a la Federació amb caràcter general la representació i la defensa dels interessos del mutualisme de previsió social català. Aquesta llei està dictada en exercici de la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre el mutualisme no integrat en el sistema de la Seguretat Social, respectant la legislació mercantil.

La Federació és membre de la:

Les mutualitats catalanes "Avui sumem més..."

Vídeo de cloenda en la II Trobada de Mutualitats de Catalunya

FEDERACIÓ DE MUTUALITATS
DE CATALUNYA


Bruc 72-74
08009 Barcelona
Tel.: 93 467 17 27
Fax.: 93 487 42 56
federacio@mutualitats.com


Informació legal