Servei d'assessorament jurídic i administratiu

És una funció clau de la Federació de Mutualitats de Catalunya la prestació d'un assessorament personalitzat a les mutualitats federades així com un suport tècnic i administratiu per a la bona marxa i viabilitat de les mateixes.

FEDERACIÓ DE MUTUALITATS
DE CATALUNYA


Bruc 72-74
08009 Barcelona
Tel.: 93 467 17 27
Fax.: 93 487 42 56
federacio@mutualitats.com


Informació legal